Skip to product information
1 of 1

Yang Xianyi

Poetry & Prose of Ming & Qing (Panda Books)

Poetry & Prose of Ming & Qing (Panda Books)

Regular price $6.95 USD
Regular price $1.99 USD Sale price $6.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Selections By: Liu Ji, Gao Qi, Gui Youguang, Tang Xianzu, Yuan Hongdao, Xu Hongzu, Wei Xueyi, Zhang Pu, Xu Xie, Huang Zongxi, Hou Fangyu, Mao Xianshu, Wei Xi, Zheng Xie, Yuan Mei, Ji Yun, Shen Qifeng, He Bang??e, Hao Gezi, Gong Zizhen, Xuan Ding. Translated From Chinese By Yang Xianyi ... [et Al.]. English, With Chinese Title In Colophon And Table Of Contents Also In Chinese.

View full details
  • Panda Books

  • 1986

  • English

  • 350 Pages

  • Paperback

  • 7 x 4.3 x 0.7 inches

  • 835116050

  • 9780835116053

1 of 8